Vlaams voorlopig rijbewijs is langer geldig

Vlaams voorlopig rijbewijs is langer geldig

Goed nieuws voor de kandidaat-bestuurders in België die binnenkort hun praktisch rijexamen moeten inplannen. Er is groen licht komt voor de verlenging van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen. 
Wie in Vlaanderen slaagt voor het theorie-examen kan een voorlopig rijbewijs aanvragen en zelf met een begeleider gaan oefenen. Vanaf 18 jaar kan je ook de variant gaan zonder begeleiding, dan moet je wel ten minste twintig rijlessen bij een rijschool volgen en een bekwaamheidattest afleggen. Een verlopen voorlopig rijbewijs betekent opnieuw theorie-examen doen en ten minste zes uur rijles volgen.

Vanwege van de coronacrisis besliste mobiliteitsminister Lydia Peeters eerder dit jaar dat kandidaten van wie de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervalt voor 30 december, hun praktijkexamen tot 31 december 2020 kunnen afleggen. De geldigheid van de rijbewijzen is echter een federale bevoegdheid. Minister François Bellot bepaalde in het KB van 23 april 2020 dat de voorlopige rijbewijzen, waarvan de geldigheid verviel vanaf 16 maart, slechts tot 30 september 2020 werd verlengd.

Extra tijd

“Hierdoor zou een absurde situatie ontstaan waarin kandidaten, na 30 september, niet langer onder dekking van hun voorlopig rijbewijs kunnen oefenen op de openbare weg, terwijl ze in Vlaanderen wel tot 31 december 2020 het praktijkexamen mogen afleggen”, aldus Lydia Peeters. “Ik heb dit aangekaart bij mijn collega en we zijn nu dus tot een overeenkomst gekomen waarbij ook de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen, waarvan de geldigheid verviel vanaf 16 maart, wordt verlengd tot 31 december 2020. Concreet betekent dit dat kandidaten reglementair kunnen blijven oefenen na 30 september tot het einde van het jaar.”

Deze aanpassing is goed nieuws voor kandidaat-bestuurders die extra tijd krijgen om zich voor te bereiden op hun praktijkexamen en om een afspraak te boeken bij een examencentrum. Daar kunnen de wachttijden voor praktijkexamens, na de sluiting tussen maart en mei, immers oplopen tot enkele weken.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 11 Aug 2020 09:24:08 +0000

Verkeersborden in Nederland vanaf nu digitaal beschikbaar

Verkeersborden in Nederland vanaf nu digitaal beschikbaar

Nederland krijgt vanaf deze week als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van verkeersborden. Die informatie is ook ‘in-car’ beschikbaar, wat de verkeersveiligheid moet vergroten. De gegevens van de borden worden digitaal opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld.
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het onder andere om de afbeelding op het bord, de aanduidingscode en de precieze locatie van het bord. Verzamelde gegevens worden via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten en aan wegbeheerders. Door deze gegevens te verwerken in verkeersapps of navigatiesystemen, kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie op hun route. Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van verkeersborden. In eerste instantie gaat het om de data van alle borden langs provinciale en hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten in ons land. Na de zomer volgen de borden in alle kleinere gemeenten van ons land.

HR Groep

HR Groep, specialist in verkeersobjecten in de openbare ruimte, heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de vereiste gegevens van vrijwel alle verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland verzameld. In ieder geval de komende twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging, zal HR Groep die data actueel houden. De dataset komt voor alle belangstellenden gratis als basisdienst beschikbaar via de NDW.

Voor wegbeheerders betekent zo’n actuele database dat het beheer van verkeersborden aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Bovendien biedt het gebruik van de hiervoor ontwikkelde app nu de mogelijkheid om ook gegevens van tijdelijk geplaatste borden (zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen) en aanpassingen in het bordenbestand snel en efficiënt te verwerken.

Verkeersveiligheid

Tot voor kort was van veel verkeersborden de combinatie van exacte locatie, plaatsing naast of boven de weg, de precieze boodschap en de reikwijdte daarvan lang niet altijd bekend. Voor leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur zijn dat juist belangrijke gegevens om weggebruikers optimaal te kunnen informeren: over de actueel geldende maximumsnelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, etc. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Efficiënter wegbeheer

Wegbeheerders kunnen met de gegevens uit het up-to-date digitale bestand hun beheer en onderhoud van verkeersborden veel efficiënter organiseren. Met de eerdergenoemde app kunnen de gegevens van ieder nieuw of tijdelijk geplaatst bord snel en makkelijk in de landelijke database worden opgenomen. Van gewijzigde of verwijderde borden worden de gegevens aangepast in de landelijke verkeersbordendatabase. Het wijzigen van gegevens met de app is goed beveiligd, onder meer door het gebruik van autorisatiecodes, waardoor de veiligheid van de data gewaarborgd is.

Lees ook: 

‘In-car verkeersinformatie moet borden vervangen’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 03 Aug 2020 08:39:59 +0000

Campagne om afstand te houden in stadsverkeer

Campagne om afstand te houden in stadsverkeer

Met de slogan ‘Zie jij mij zitten’ start RAI Vereniging een verkeersveiligheidscampagne om verkeersdeelnemers bewust te maken van hoe je in de anderhalvemetersamenleving het beste kunt gedragen in het verkeer. Automobilisten worden aangeraden contact te zoeken met medeweggebruikers en om fietsers, scooter- en motorrijders de ruimte te geven. 
Met de campagne wil RAI Vereniging aandacht vragen voor het groeiende belang om extra rekening met elkaar te houden in het verkeer. Een andere doelstelling is gedragstips geven hoe verkeersdeelnemers zich veilig kunnen gedragen in het verkeer.

Vijf doelgroepen

De campagne richt zicht voornamelijk op de verkeersdeelnemers in de stad waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vijf verschillende soorten verkeersdeelnemers: fietsers, scooterrijders, motorrijders, automobilisten en bestuurders van zware voertuigen. Hierbij wordt per doelgroep naast specifieke gedragstips, aanvullende informatie gegeven over onderwerpen die juist in deze coronatijd extra aandacht verdienen.

Voor automobilisten zijn de vijf tips: zoek interactie; geef fietsers, scooter- en motorrijders de ruimte; houdt rekening met uitwijkende fietsers en scooters; vraag je af wie er met je mee mag rijden en stel onderhoud niet uit.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 20 Jul 2020 11:09:24 +0000