Eind februari advies over verbeteringen in rijschoolbranche

Eind februari advies over verbeteringen in rijschoolbranche

Over ruim twee maanden worden de resultaten van een onderzoek naar verbeteringsopties in de rijschoolbranche in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden, zo is onlangs bekend geworden.
Het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI) zal geregistreerde WMR-certificaathouders benaderen voor deelname aan het onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de branche, voor zover dat niet al gebeurd is.

Deelnemers kunnen tot 11 januari online een enquete invullen. Dat geldt ook voor personen in de rijschoolbranche zonder WRM-certificaat. Daarnaast staat de link staat open voor certificaathouders die om wat voor reden dan ook geen uitnodiging voor deelname ontvangen hebben.

Commissie onderleiding van oud-kamerlid Emile Roemer

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie onder leiding van voormalig SP-fractieleider Emile Roemer, die in oktober daartoe werd benoemd als adviseur van minster Cora van Nieuwenhuizen. Roemer wordt in zijn werk bijgestaan door een begeleidingsgroep die is samengesteld uit onder meer vertegenwoordigers van de Alliantie Samen Sterk. Dit is een initiatief uit de sector zelf om de kwaliteit te verbeteren. Ook het CBR en IBKI maken onderdeel uit van de begeleidingsgroep.

“Goedwillende rijscholen hebben belang bij een betere branche, zonder misstanden en met gegarandeerde kwaliteit voor alle klanten. Wij ondersteunen Emilie Roemer graag door onze ervaringen en zienswijze met hem te delen”, zo zei algemeen directeur van het CBR Alexander Pechtold destijds over Roemer’s aanstelling.

Lees meer: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nick Augusteijn
Publicatie datum: Thu, 24 Dec 2020 13:08:17 +0000