‘Kennis van medewerkers CBR onvoldoende benut’

‘Kennis van medewerkers CBR onvoldoende benut’

Diverse medewerkers van het CBR vinden dat hun kennis onvoldoende wordt benut. Dat meldt vakbond CNV na onderzoek. Een derde vindt dat te weinig met hun kennis wordt gedaan.
CNV deed onderzoek bij meerdere uitvoeringsinstanties. Ambtenaren bij de Belastingdienst, CAK, DUO, SVB en UWV kampen met dezelfde problemen als bij het CBR. Bij nieuw beleid, wet- of regelgeving op het werkterrein van de uitvoeringsinstanties wordt bijna nooit betrokkenheid gevraagd van de uitvoerende ambtenaren, aldus het onderzoek.

Beschaamd

“Uit het hele onderzoek blijkt dat ambtenaren die wetten en regels moeten uitvoeren, zelden iets wordt gevraagd en onmachtig zijn om bij te dragen aan de kwaliteit. Ze worden wél geconfronteerd met vreselijke gevolgen voor burgers en de negatieve beeldvorming die daarmee gepaard gaat. Hun organisaties worden sterk bekritiseerd, en in veel gevallen schamen ze zich ervoor te vertellen waar ze werken. Dat is moeilijk te verteren omdat ze veel vakkennis in huis hebben en begaan zijn met hun klanten”, zegt Loek Schueler, verantwoordelijk voor het CNV-onderzoek.

Dat de kennis wel aanwezig is, onderschrijven bijna alle medewerkers. Daarnaast worden signalen of meningen bij eventuele problemen of fouten volgens 70 procent zelden, nooit of soms gehoord; dit tot frustratie bij veel ambtenaren, aldus het onderzoek. Over het algemeen voelen ambtenaren zich veilig binnen hun organisatie. Een uitzondering vormen de medewerkers van de Belastingdienst. Daarvan zegt een derde van de ondervraagden zich onveilig te voelen binnen de dienst. “CNV vindt dat in het najaar de stem van de ambtenaren door de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer moet worden gehoord.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 14 Sep 2020 09:10:55 +0000