Noodloket geopend voor rijscholen met gelijk woon- en werkadres

Noodloket geopend voor rijscholen met gelijk woon- en werkadres

Het loket waar bedrijven 4.000 euro corona-noodsteun kunnen aanvragen, is sinds 15 april ook geopend voor rijscholen met een gelijk woon- en werkadres. Onlangs werd al bekend dat de voorwaarden voor de aanvraag van de TOGS werden versoepeld, zodat ook rijscholen voor de gift in aanmerking komen. 
De TOGS, ofwel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), is het noodloket waar bedrijven eenmalig 4.000 euro steun kunnen krijgen. Daar is al veel gebruik van gemaakt, maar er was ook veel kritiek vanuit sectoren die zich overgeslagen voelden. Eén van die sectoren die kritiek uitte was de rijschoolsector. Vanuit de brancheverenigingen werd een brandbrief verstuurd met als strekking dat de rijschoolsector meer steun verdiende. Ook werd door Ellen Troost van Rijschool Amrit een petitie opgezet waarin gevraagd werd om soepele regels, de petitie kon rekenen op duizenden handtekeningen.

Eenmanszaken

Een van de voorwaarden van de TOGS was namelijk dat de onderneming  geen fysieke vestiging mocht hebben op een woonadres, ofwel woon- en werkadres mochten niet gelijk zijn aan elkaar. Nederland telt 8.903 rijscholen, vier op de vijf heeft een eenmanszaak. Voor veel van hen geldt dat woon- en werkadres wel gelijk zijn en daarmee dreigden zij buiten de boot te vallen voor steunmaatregelen.

Dat is nu aangepast en ook rijscholen waarvan het privé adres gelijk is aan het werkadres kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streefde ernaar het loket voor de nieuwe getroffen sectoren op 15 april te openen en dit is ook gelukt. Dit betekent nog niet dat elke aanvraag automatisch groen licht krijgt. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden.

Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KvK en er werken maximaal 250 mensen
In de periode van 16 maart tot en met 15 juni worden omzetverlies én vaste lasten van tenminste 4.000 verwacht, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Eigenaar en onderneming zijn op aparte adressen gevestigd, maar voor onder meer rijscholen wordt op die voorwaarde een uitzondering gemaakt. De tegemoetkoming is eenmalig 4.000 euro. Het bedrijf is niet failliet en er is ook geen uitstel van betaling aangevraagd. Wie de afgelopen twee belastingjaren meer dan 200.000 euro overheidssteun heeft gekregen, komt niet voor de regeling in aanmerking. De RVO vraagt bedrijven wel om de aanvraag waar mogelijk nog even uit te stellen, zodat ondernemingen met de grootste financiële problemen als eerste aan de beurt komen. Aanvragen kunnen nog tot 26 juni worden gedaan en de RVO verzekert dat er genoeg geld beschikbaar is voor iedereen die voor de steun in aanmerking komt.

RijschoolPro houdt een dossier bij van alle gevolgen en ontwikkelingen in de branche als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 16 Apr 2020 08:34:04 +0000