‘Schrap verplichting echte rijbewijsleerling in nieuwe WRM’  

‘Schrap verplichting echte rijbewijsleerling in nieuwe WRM’  

Op de valreep is nog een tiental reacties binnengekomen op de Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009, ofwel de nieuwe WRM. Het grote gemeenschappelijke bezwaar in de reacties is het afleggen van de praktijkbegeleiding met een echte leerling zonder rijbewijs. 

De gewijzigde WRM staat op papier en moet op 1 januari 2020 van kracht worden. Iedereen die opmerkingen of aanvullingen heeft op deze ‘Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen’ kon tot en met 26 augustus reageren via de internetconsultatie, inmiddels is deze gesloten. De input wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. 

Op de wetswijziging zijn in totaal 22 openbare reacties binnengekomen. De aanpassing roept in de sector nogal wat vragen op. Terugkerende thema’s zijn of je zonder WRM-certificaat theorieles mag geven en of het echt noodzakelijk is om een echte leerling zonder rijbewijs mee te nemen naar de praktijkbegeleiding. 

Reacties 

RijschoolPro besprak in een eerder artikel de eerste reacties. Hieronder zetten we de reacties die op de valreep binnenkwamen op een rijtje. 

Rijschool Annemieke (AM Bakker) uit Lisse geeft aan moeite te hebben met de verplichting een echte leerling mee te nemen. De rijschool is gespecialiseerd in rijlessen voor mensen met autisme en rijangst. “Ik heb dus niet heel veel keus uit een leerling die ik meeneem, en dan moet de leerling ook nog mee willen, wat mensen met rij- en faalangst of autisme vaak niet fijn vinden.” 

De heer H. Kobes uit Goor worstelt ook met de verplichting. Namens HTA training en advies geeft hij al meer dan twintig jaar voortgezette rijopleidingen, zowel op de openbare weg als op de slipbaan, en hij verzorgt theorieopleiding. “Nooit een leerling die de praktijk in het echt moet halen.” Hoe wordt daar straks mee omgegaan, vraagt hij zich af. 

Professioneel 

Marcel Hartog is docent rijopleidingen bij Ambulance Amsterdam. Hij noemt de nieuwe wetgeving ‘vreselijk’. “Ik heb niet een netwerk van rijscholen om met een echte rijbewijskandidaat ten tonele te verschijnen. Zo heb ik nog veel meer collega’s die hetzelfde probleem gaan krijgen. Collega’s van brandweer en politie. Wij doen ons werk met veel plezier en enthousiasme. Wij zijn uiteraard professionele rijinstructeurs en willen dat ook graag laten zien. Maar een echte rijbewijskandidaat is voor ons niet haalbaar.” 

Ook GJ Rijopleidingen maakt dit bezwaar, net als de heer M. Kraayeveld van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. “Laat de situatie met rijbewijsleerlingen zoals die nu is”, vraagt hij. 

Tegengeluid 

Gijs Kantelberg van de Verkeersakademie laat in zijn reactie een ander geluid horen. “In de nieuwe opzet wordt lesgegeven aan echte rijbewijsleerlingen. Hoewel dat voor rijinstructeurs die louter voortgezette rijopleidingen verzorgen een andere tak van sport kan zijn, is dit idee toch toe te juichen. Allereerst omdat deze groep rijinstructeurs een kleine is. Daarbij zijn zij wel bevoegd om aan rijbewijsleerlingen les te mogen geven, bijvoorbeeld aan hun eigen kinderen of aan die van vrienden en familie. Ten derde kan men zelf bepalen wanneer men tijdens de geldigheidsduur van vijf jaar de praktijkbegeleiding gaat doen. Men heeft daarmee een zeer redelijke termijn om het lesgeven aan een echte rijbewijsleerling goed te organiseren. Tenslotte heeft deze maatregel ten doel om te voorkomen dat de praktijkbegeleiding een toneelstuk wordt.” 

Kantelberg snijdt in zijn reactie tevens stagefraude aan. Het gebeurt volgens hem te vaak dat een aspirant-rijinstructeur niet de verplichte stage-uren kan maken. Een oplossing is volgens hem om het onderscheid tussen actieve en passieve uren in de stage los te laten. 

Bepalen lesonderwerp 

Peter van Leeuwen van Autorijschool Op Weg vindt de wijziging dat het IBKI het lesonderwerp in de praktijkbegeleiding bepaald ‘onhaalbaar’ en ‘niet uitvoerbaar’. De rijinstructeur weet op welk niveau de leerling zit en welk lesonderwerp gegeven moet worden. Het is reden voor de opleider om te stellen dat het IBKI dit nooit kan bepalen. 

Schrappen 

Ron Jansen van Verkeersschool Ron Jansen wil de praktijkbegeleiding het liefst helemaal geschrapt zien. Hij noemt het een ‘nutteloze vorm van bijscholing’. “Pas dit aan naar zinvolle theoretische bijscholing en/of praktische bijscholingen die meerwaarde hebben. (…) Geef een x-aantal uur per vijf jaar met eventueel als aanvulling een praktische training en verhoog de veiligheid en kennis echt.” 

M.W. Lobbezoo van Lobbezoo Verkeers Opleidingen vraagt zich af of een WRM-certificaat nodig is om in de toekomst opfriscursussen aan ouderen mét rijbewijs te geven. Mocht de wet blijven zoals die nu op papier staat, dan is dat inderdaad in het geval. 

Lees ook:

Bron: Verkeerspro Auteur: Rieneke Kok Publicatie datum: Thu, 29 Aug 2019 08:17:02 +0000